გამოგვყევით

პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი

პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი წარმოადგენს მცენარეული წარმოშობის აქტიურ ფარმაცევტულ სუბსტანციას. ის მიიღება ბრტყელფოთოლა ხარისშუბლას ბალახის (Herba Senecionis platyphylloidis. ოჯახი რთულყვავილოვანნი - Asteraceae) ექსტრაქციისა და გასუფთავების პროცესის რიგი ეტაპების შედეგად. აღნიშნული მცენარეული ნედლეული წარმოადგენს კავკასიის ენდემს.

გააზიარეთ
ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.