გამოგვყევით

რეგულაციები ფარმაცევტულ დარგში

საქართველოში ფარმაცევტული სექტორის რეგულირებასა და ზედამხედველობაზე, ლიცენზირების გაცემასა და სააღსრულებო პროცესების განხორციელებაზე პასუხისმგებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მეშვეობით.

ინფორმაცია ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებასა და რეალიზაციაზე შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

"ევროკავშირში მედიკამენტების მარეგულირებელი წესები" შეიცავს ინსტრუქციას ადამიანისა და ვეტერინარული გამოყენების სამკურნალო საშუალებების კარგი საწარმოო პრაქტიკის პრინციპებისა და გაიდლაინების ინტერპრეტაციისთვის, რომლებიც დადგენილია კომისიის 91/356/EEC დირექტივებით, შესწორებული დირექტივით 2003/ 94/EC და 91/412/EEC შესაბამისად.

დაწვრილებითი ინფორმაცია GMP(კარგი საწარმო პრაქტიკა) და GDP(კარგი სადისტრიბუციო პრაქტიკა) შესახებ, შგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

გააზიარეთ
ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.