გამოგვყევით

საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერის შესახებ

ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერი წარმოადგენს, საქართველოს ტერიტორიაზე, ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში მოღვაწე  ინსტიტუტებისა და მწარმოებელთა/მოვაჭრეთა კომპლექსურ გაერთიანებას.

კლასტერის წევრების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის და კატეგორიის პროდუქტების, მათ შორის ბაქტერიოფაგების, მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების, ანტიბიოტიკების, გენური პრეპარატებისა და სხვა ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება და რეალიზაცია.

ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერი მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებზე წვდომის მოსაპოვებლად, საერთაშორისოდ აღიარებული ხარისხის სტანდარტების დანერგვაში.

 

ფაგები

საქართველოს ბაქტერიოფაგების პროდუქციის წარმოების საკმაოდ დიდი და მდიდარი ისტორია აქვს. 1930-იანი წლებიდან, საქართველო იყო ლიდერი და პიონერი ბაქტერიოფაგების კვლევისა და წარმოების სფეროში, მე-2 მსოფლიო ომის შემდეგ კი საქართველოში წარმოებული ათასობით ფაგური პრეპარატი გამოიყენებოდა ანტიბიოტიკებთან ერთად სამკურნალოდ. ამჟამად ბაქტერიოფაგები ახალ და განვითარებად სექტორად განიხილება, რომელიც სულ უფრო და უფრო დიდ ყურადღებას იპყრობს. ანტიბიოტიკორეზისტენტობის მწვავე პრობლემის ფონზე ფაგები მრავალ ქვეყანაში გამოიყენება ბაქტერიული ინფექციების სამკურნალოდ.

 

მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებები

მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების წარმოება ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში დაიწყო, მათი დიდი ნაწილი ახლაც გვხვდება ბაზარზე. საქართველოში ამ სექტორის განვითარების მთავარი ფაქტორი ხელსაყრელი კლიმატური პირობებია, რაც უამრავი მცენარეული ჯიშის გავრცელების საშუალებას იძლევა, რომელიც გამოიყენება წარმოებაში. ვინაიდან მცენარეულ მედიცინაზე დაფუძნებულ პრეპარატებს მსოფლიოში მზარდი მოთხოვნა გააჩნია, ქართველ მწარმოებლებს აქვთ პოტენციალი შეაღწიონ ევროკავშირის ბაზარზე.

 

გააზიარეთ
ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.