გამოგვყევით

პარტნიორები

მოცემული დოკუმენტი შედგენილია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ოფიციალური რედაქტირების გარეშე. ამ დოკუმენტში გამოყენებული აღნიშვნები და მასალის პრეზენტაცია, არ გულისხმობს გაერთიანებული ერების ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დამოკიდებულებას რომელიმე ქვეყნის, ტერიტორიის, ქალაქის ან ტერიტორიული იურიდიული სტატუსის მიმართ, ან მის უფლებამოსილების, საზღვრების დადგენის, ეკონომიკური სისტემის ან განვითარების ხარისხის მიმართ. აღნიშვნები როგორიცაა “განვითარებული”, “ინდუსტრიალიზებული”, “განვითარებადი”, განკუთვნილია სტატისტიკის მოხერხებულობისთვის და არ გამოხატავს განსჯას, კონკრეტული ქვეყნის ან ტერიტორიის მიღწევების მდგომარეობისადმი, მისი განვითარების პროცესში. მოხსენიებული ფირმის სახელები ან კომერციული პროდუქტები, არ გულისხმობს რომ მოწონებულია UNIDO-ს მიერ.