გამოგვყევით

ტრენინგი

20 - 21 თებ, 2023
ტრენინგი პერსონალის მართვის შესახებ GMP გარემოში

ევროკავშირის დახმარებით, გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO) ორგანიზება გაუწია ორ დღიან ინტერაქტიულ ტრენინგის პროგრამას - პერსონალის მართვა GMP გარემოში, როგორც სათანადო წარმოების პრაქტიკაზე (GMP) ტრენინგ სერიის გაგრძელებას ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის. ტრენინგი წარიმართა მაღალი დასწრებით და ჩართულობით.

ხარისხის სტანდარტის წარმატებით განხორციელებისთვის საჭიროა პერსონალის მართვის სისტემა, რომელიც უწყვეტად უზრუნველყობს პერსონალის ზედამხედველობას რისკების მინიმიზაციისათვის და ჰიგიენური, ხარისხის და უსაფრთხოების სტანდარტების შენარჩუნებისთვის.

ტრენინგი პერსონალის მართვაზე ჩატარდა როგორც სათანადო წარმოების პრაქტიკის შესახებ (GMP) 2022 წლის მაისში დაწყებული ტრენინგების სერიის გაგრძელება. ამჯერად ტრენინგის ფოკუსი იყო ხარისხის პერსონალის ეფექტურ მართვაზე, რაც საჭიროა GMP სტანდარტის ზოგადი აღსრულებისათვის. ხარისხის პერსონალი ასრულებს მთავარ ფუნქციას GMP პრინციპების ყოველდღიურ დაცვაში.

ტრენინგი განხორციელდა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით და ფარმაცევტული კომპანიების 26 წარმომადგენლის ჩართულობით (69% ქალბატონი). ტრენინგ პროგრამის დახმარებით მონაწილე კომპანიებმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს GMP სერთიფიცირების მიმართლებით. “ტრენინგებისა და ქოუჩინგის დახმარებით წარმატებით გავიარეთ ინსპექცია და დავაკმაყოფილეთ GDP მოთხოვნები“ - მარიამ კვესელავა, ნეოფარმის ხარისხის უზრუნველყოფის პასუხისმგებელი პირი.

 

ტრენინგების ორგანიზება ევროკავშირი საქართველოსთვის (EU4Georgia) პროექტის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში მოხდა, რომელსაც ევროკავშირი 6 მილიონი ევროთი აფინანსებს. პროექტს ახორციელებს გაეროს ოთხი სააგენტო: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ევროკავშირი და UNIDO მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას. იგეგმება დამატებითი სესიები ფარმაცევტული კომპანიებისათვის მათთვის საინტერესო თემებზე ფოკუსირებით.

12 - 13 დეკ, 2022
ტრენინგი ვალიდაცია კვალიფიკაციის თემის შესახებ

ევროკავშირის დახმარებით, გაეროს ინდუსტრიულმა ორგანიზაციამ (UNIDO) ორგანიზება გაუწია, ორ დღიან ტრენინგს ვალიდაცია კვალიფიკაციის თემის შესახებ. ტრენინგი ჩატარდა, სათანადო წარმოების პკრაქტიკის (GMP) ტრენინგ პროგრამის ფარგლებში.

ხარისხის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მოითხოვს მართვის გამართული სისტემის დანერგვას, რომელიც მიესადაგება GMP საერთაშორისო სტანდარტის პრინციპებს. ტრენინგები, რომელიც განხორციელდა 2022 წლის 12-13 დეკემბერს, წარმოადგენდა ამავე მართვის სისტემის დანერგვისთვის მაისში წამოწყებული ტრენინგ პროგრამის დახურვას. ბოლო ტრენინგ სესია დაეთმო GMP სტანდარტის ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა ვალიდაცია კვალიფიკაციის კომპონენტები.

ტრენინგი ჩატარდა ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს როგორც ბაქტერიოფაგებისა და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ დამხმარე ინსტიტუტებს და მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებთან წვდომის მოპოვებაში.

ტრენინგები დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ტრენინგი განხორციელდა მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით, რომლებმაც თეორიული კომპონენტი გაამდიდრეს სავარჯიშოებით, სამუშაო ჯგუფით და ინდივიდუალური ქოუჩინგის სესიებით. ტრენინგი წარიმართა ფარმაცევტული კომპანიების 20 წევრის ჩართულობით (75% ქალბატონი).
პროგრამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბენეფიციარების მხრიდან.
ევროკავშირი და (UNIDO) მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულები.

24 - 25 ნოე, 2022
ტრენინგი ხარისხის რისკის ანალიზის შესახებ

კარგი წარმოების პრაქტიკის(GMP) პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ორდღიანი ინტერაქტიური ტრენინგი ხარისხის რისკის ანალიზის შესახებ.

ხარისხის მართვა და შენარჩუნება მოითხოვს მართვის გამართულ სისტემას, რომელიც შეესაბამება GMP საერთაშორისო სტანდარტს. 
აღნიშნული ტრენინგი დაეთმო GMP სტანდარტის ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორიცაა ხარისხის რისკის ანალიზი და ემსახურება, განვლილ ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის და გამოცდილების გაღრმავებას.

ტრენინგი ჩატარდა ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს როგორც ბაქტერიოფაგებისა და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ დამხმარე ინსტიტუტებს და მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებთან წვდომის მოპოვებაში.

ტრენინგები დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ტრენინგი განხორციელდა მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით რომლებმაც თეორიული კომპონენტი გაამდიდრეს სავარჯიშოებით, სამუშაო ჯგუფით და ინდივიდუალური ქოუჩინგის სესიებით. ტრენინგი წარიმართა ფარმაცევტული კომპანიების 20 წევრის ჩართულობით (75% ქალბატონები).
პროგრამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბენეფიციარების მხრიდან.
ევროკავშირი და (UNIDO) მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულები.

25 - 26 ოქტ, 2022
ტრენინგი ცვლილებათა კონტროლის და გადახრების მართვის/CAPA სისტემის შესახებ

თბილისში, 2022 წლის 25-26 ოქტომბერს ჩატარდა ორდღიანი ინტერაქტიული ტრენინგი ცვლილებათა კონტროლის და გადახრების მართვის/CAPA  სისტემის შესახებ.

CAPA სისტემა მიმართულია ხარისხის პრობლემების და დარღვევების გამომწვევი ძირეული ფაქტორების გამოვლენაზე, რაც მწარმოებელს ეხმარება აირჩიოს ყველაზე ეფექტური გზა დარღვევების აღმოსაფხვრელად. 
ხარისხის  გაუმჯობესებისა და შენარჩუნებისთვის საჭიროა მწარმოებლებმა დანერგონ მაკორექტირებელი და პრევენციული ზომებისთვის შესაბამისი მენეჯმენტ სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა თავიდან აცილებულ იქნას გადახრების შედეგად გამოწვეული გავლენის რისკი.

ტრენინგი ჩატარდა ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს როგორც ბაქტერიოფაგებისა და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ დამხმარე ინსტიტუტებს და მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებთან წვდომის მოპოვებაში.

ტრენინგები დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ტრენინგი განხორციელდა მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით და ფარმაცევტული კომპანიების 26 წევრის ჩართულობით (77% ქალბატონი). პროგრამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბენეფიციარების მხრიდან.
ევროკავშირი და (UNIDO) მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულები.

15 - 16 სექტ, 2022
ტრენინგი დოკუმენტაციის მართვის თემაზე

ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით გაეროს ინდუსტრიულმა ორგანიზაციამ (UNIDO) ჩაატარა ორდღიანი ინტერაქტიური ტრენინგი პროგრამის დოკუმენტაციის მართვის თემაზე, ტრენინგი ჩატარდა როგორც სათანადო წარმოების პრაქტიკის(GMP) ტრენინგ სერიის გაგრძელება.

დოკუმენტაციის მართვის გეგმის შემუშავება მწარმოებელს ეხმარება სწორი ჩანაწერების წარმოებაში, რაც საჭიროა მიკვლევადობის, მონაცემთა მთლიანობის შენარჩუნებასა და ხარისხის კონტროლისთვის.

ტრენინგი ჩატარდა ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს როგორც ბაქტერიოფაგებისა და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ დამხმარე ინსტიტუტებს და მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებთან წვდომის მოპოვებაში.

ტრენინგები დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ტრენინგი განხორციელდა მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით და ფარმაცევტული კომპანიების 26 წევრის ჩართულობით (77% ქალბატონი). პროგრამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბენეფიციარების მხრიდან.
ევროკავშირი და (UNIDO) მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულები.

01 - 30 სექტ, 2022
ტრენინგი ელ-მარკეტინგსა და ელ-კომერციაში

2022 წლის სექტემბერში, ევროკავშირის დახმარებით გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO) ორგანიზება გაუწია ელექტრონული მარკეტინგისა და კომერციის სასწავლო კურსს.

სასწავლო კურსი ჩატარდა ფარმაცევტული პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიებისთვის და მიზნად ისახავდა ელექტრონული მარკეტინგისა და კომერციის სტრატეგიის ჩამოყალიბებას, მკითხველისთვის ელექტრონულ სფეროში საჭირო ისეთი უნარების განვითარებისთვის, როგორიცაა ვებგვერდის შექმნა, საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაცია და ელექტრონული კომერციის მართვა.

დასახული მიზნის მისაღწევად, შემუშავებული იქნა პროგრამა რომელიც ერთდროულად მოიცავდა ონლაინ ტრენინგებს, საჭიროებაზე მორგებულ სასწავლო სესიებს და ელექტრონული მარკეტინგის სახელმძღვანელოებს კონკრეტულად ბაქტერიოფაგებისა და ჰერბალური მედიცინის მწარმოებლებისათვის.

სასწავლო კურსი დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

11 - 12 ივლ, 2022
ტრენინგი სათანადო დისტრიბუციის პრაქტიკაზე (GDP)

ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის წევრებისთვის, ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი სათანადო დისტრიბუციის პრაქტიკაზე (GDP).

GDP არის მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტი, რომელიც ეხმარება ფარმაცევტულ კომპანიებს, უზრუნველყონ მედიკამენტების ბაზარზე უსაფრთხო მიწოდება.
ტრენინგი ჩატარდა 2022 წლის მაისში ორგანიზებული (GMP) ტრენინგის დროს მიღებული უკუკავშირის გათვალისწინებით. 
ტრენინგი ჩატარდა ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს როგორც ბაქტერიოფაგებისა და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ დამხმარე ინსტიტუტებს და მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებთან წვდომის მოპოვებაში.

ტრენინგები დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ტრენინგი განხორციელდა მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით და ფარმაცევტული კომპანიების 25 წევრის ჩართულობით. პროგრამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბენეფიციარების მხრიდან.
ევროკავშირი და (UNIDO) მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულები.

30 - 31 მაი, 2022
ტრენინგი კარგი წარმოების პრაქტიკაზე (GMP)

2022 წლის 30 და 31 მაისს, თბილისში ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი კარგი წარმოების პრაქტიკაზე (GMP).

GMP არის მსოფლიოში აღიარებული ხარისხის სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხო პროდუქტის წარმოებისთვის საჭირო პირობებს და ამცირებს რისკებს საწარმო პროცესში.
ტრენინგი ჩატარდა ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს როგორც ბაქტერიოფაგებისა და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს, ასევე მათ დამხმარე ინსტიტუტებს და მიზნად ისახავს დაეხმაროს წევრებს კონკურენტუნარიანობის განვითარებაში, გაყიდვების ზრდასა და ახალ ბაზრებთან წვდომის მოპოვებაში.

ტრენინგები დაიგეგმა გაეროს ერთობლივი ინიციატივის „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ (6 მილიონი აშშ დოლარით) და განახორციელა გაეროს სააგენტოებმა:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

ტრენინგს უძღვებოდნენ, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო მაღალკვალიფიციური ექსპერტები, პროგრამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბენეფიციარების მხრიდან. 
ევროკავშირი და (UNIDO) მომავალშიც გააგრძელებენ ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერის მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით.

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.