გამოგვყევით

საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია

„საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია“ წარმოადგენს კერძო სამართლის არასამეწარმეო იურიდიულ პირს.

დღევანდელი მდგომარეობით ასოციაცია აერთიანებს 20- მდე იურიდიულ და 2000- მდე ფიზიკურ პირს.

ასოციაციის მიზნებია :

 • წევრთა უფლებების, პროფესიული თავისუფლებისა და ინტერესების დაცვა;
 • ეროვნული ფარმაცევტული მრეწველობის განვითარების ხელშეწყობა;
 • სამკურნალო მცენარეთა დაცვისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
 • ფარმაციის დარგის რეფორმებისთვის და წამლის პოლიტიკის სფეროში რეკომენდაციების შემუშავება და განხორციელების პროცესში მონაწილეობა;
 • სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
 • საქართველოს ფარმაციის ისტორიის კვლევა;
 • ფარმაცევტული განათლების და სპეციალისტთა დიპლომის შემდგომი სწავლების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება;
 • კონგრესების, სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების ჩატარება;
 • საქველმოქმედო საქმიანობა, ჰუმანიტარული დახმარების განხორციელება;
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ფარმაცევტის პროფესიის მნიშვნელობაზე ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში;
 • მოსახლეობის ინტერესების დაცვა ხარისხიანი, ეფექტური და ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის გზით;
 • ფარმაცევტთა სოციალური დაცვის ხელშეწყობა.
ოფიციალური ვებსაიტი - http://pharmassociation.ge
გააზიარეთ

ბორდის სხვა წევრები

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.