გამოგვყევით

ევროკავშირი

ევროკავშირი არის 28 ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური გაერთიანება, მათ ერთად შექმნეს სტაბილურობის, დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარების ზონა კულტურული მრავალფეროვნების, ტოლერანტობის და ინდივიდუალური თავისუფლებების შენარჩუნებით. ევროკავშირი იღწვის გაუზიაროს თავისი მიღწევები და ღირებულებები მის საზღვრებს მიღმა მყოფ  ქვეყნებსა და ხალხს.

ევროკავშირის ხუთი ძირითადი ინსტიტუტია ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ევროკომისია, იუსტიციის სასამართლო და აუდიტორთა სასამართლო.

ევროკავშირი საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების დახმარების მთავარი მონაწილეა. მის წევრ ქვეყნებთან ერთად ის არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი დახმარების დონორი.

ოფიციალური ვებსაიტი - https://european-union.europa.eu/index_en
გააზიარეთ

ბორდის სხვა წევრები

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.