გამოგვყევით

უნიდო

გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალური სააგენტო, რომელიც ხელს უწყობს ინდუსტრიულ განვითარებას სიღარიბის შემცირების, ინკლუზიური გლობალიზაციისა და გარემოს მდგრადობის მიზნით. UNIDO-ს ხედვების მიხედვით, ორგანიზაციის მისიაა დააჩქაროს ინკლუზიური და მდგრადი ინდუსტრიული განვითარება (ISID) წევრ ქვეყნებში ოთხი პროგრამული სფეროს მეშვეობით: 

  • საერთო კეთილდღეობის შექმნა
  • ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება
  • გარემოს დაცვა
  • ცოდნისა და ინსტიტუტების გაძლიერება
ოფიციალური ვებსაიტი - https://www.unido.org
გააზიარეთ

ბორდის სხვა წევრები

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.