გამოგვყევით

აწარმოე საქართველოში

აწარმოე საქართველოში არის ეკონომიკური განვითარების სამთავრობო სააგენტო, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში. მისი საბოლოო მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკის გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნების მიღწევას სამი ძირითადი საყრდენით: კერძოდ Enterprise Georgia – ბიზნესი; Enterprise Georgia – ინვესტი და Enterprise Georgia – ექპორტი.

სააგენტოს ბიზნეს განყოფილება მიზნად ისახავს მეწარმეების მხარდაჭერა ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით და არსებული საწარმოების გაფართოების ან ხელახალი აღჭურვის ხელშეწყობით. ინვესტირების განყოფილება ასრულებს შუამავლის როლს უცხოელ ინვესტორებსა და საქართველოს მთავრობას შორის. მათი მიზანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ხელშეწყობა და განვითარება. ექსპორტის განყოფილება ეწევა საერთაშორისო ბაზრებზე ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობისა და შიდა პროდუქციის საექსპორტო მოცულობის გაზრდას.

ოფიციალური ვებსაიტი - https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka
გააზიარეთ

ბორდის სხვა წევრები

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.