გამოგვყევით

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო საქართველოში

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო არის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოში, რომელიც პასუხისმგებელია საქართველოს კანონმდებლობის კონტროლსა და აღსრულებაზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ბიზნესის რეგულირებაზე. იგი უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობას სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის, ინსპექტირებისა და აუდიტის ჩატარებით, სამედიცინო მომსახურების გაწევის ხარისხის შემოწმებით და საქართველოში დისტრიბუციული ფარმაცევტული პროდუქტებით.

სააგენტო ასევე აწარმოებს შესაბამის პირთა რეესტრს, ნებადართული წამლებისა და მედიკამენტების ჩამონათვალს, მონიტორინგის ჩანაწერებს და სხვა. სააგენტო მნიშვნელოვანი პარტნიორია, განსაკუთრებით საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიებისთვის კარგი წარმოების პრაქტიკის (GMP) სტანდარტის დამკვიდრების პროცესში. ფარმაცევტულ კომპანიებს, რომლებსაც UNIDO-ს მხარდაჭერა აქვთ, საბოლოოდ მოუწევთ სააგენტოსთან მუშაობა, რადგან ის პასუხისმგებელია სამედიცინო და ფარმაცევტული კომპანიების ნებართვებისა და ლიცენზიების გაცემაზე, სამკურნალო პროდუქტების წარმოებაზე და საქართველოში ნებადართული წამლებისა და მედიკამენტების რეგისტრაციაზე.

ოფიციალური ვებსაიტი - https://rama.moh.gov.ge
გააზიარეთ

ბორდის სხვა წევრები

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.