გამოგვყევით
30 - May 13 დეკ, 2022
ტრენინგების სერია, ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის

თბილისში, ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO) ჩატარდა ტრენინგების სერია, კარგი პრაქტიკის წარმოების(GMP) პროგრამის ფარგლებში.

ტრენინგები ჩატარდა, ქართული ბიოფარმაცევტული კლასტერისთვის, რომელიც აერთიანებს ბაქტერიოფაგების და მცენარეული ფარმაცევტული საშუალებების მწარმოებელ კომპანიებს და მათ დამხმარე ინსტიტუტებს.

ტრენინგების სერიას ორგანიზება გაეწია გაეროს ერთობლივი ინიციატივით „საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის“ ფარგლებში და მიმართულია დაეხმაროს ქართულ ფარმაცევტულ კომპანიებს, წარმოების ხარისხის ამაღლებაში, კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაში.

 გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას

ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.