გამოგვყევით

ელიავას ბიოპრეპარატები

წევრია 2022 - დან

ქართული კომპანია “ელიავას ბიოპრეპარატები”, საუკუნოვან ისტორიასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შეიმუშავებს და აწარმოებს თერაპევტულ და პროფილაქტიკურ ფაგურ პრეპარატებს, ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის მიზნით. 

ამჟამად კომპანია აწარმოებს ექვსი დასახელების პრეპარატს, რომლების შემუშავებული იქნა “გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ”.

კომპანიის მიზანია  საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე შექმნას მაღალი ხარისხის ფაგური პრეპარატები, რომელიც გამოყენებული იქნება არა მხოლოდ ადამიანის მოხმარებისთვის, არამედ ვეტერინარიასა და ბუნების დაცვაში.

პროდუქტების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს

საკონტაქტო ინფორმაცია მისამართი: გოთუას 3, თბილისი 0160. ოფისის ტელეფონი:+ 995 32 2 370702
საკონტაქტო პირი ელ-ფოსტა: info@phage.ge
ვებსაიტი: https://phage.ge/
დამატებითი ინფორმაციისთვის

ელიავას ბიოპრეპარატები

ქართული კომპანია “ელიავას ბიოპრეპარატები”, საუკუნოვან ისტორიასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შეიმუშავებს და აწარმოებს თერაპევტულ და პროფილაქტიკურ ფაგურ პრეპარატებს, ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის მიზნით. 

ამჟამად კომპანია აწარმოებს ექვსი დასახელების პრეპარატს, რომლების შემუშავებული იქნა “გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ”.

კომპანიის მიზანია  საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე შექმნას მაღალი ხარისხის ფაგური პრეპარატები, რომელიც გამოყენებული იქნება არა მხოლოდ ადამიანის მოხმარებისთვის, არამედ ვეტერინარიასა და ბუნების დაცვაში.

პროდუქტების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს

საკონტაქტო ინფორმაცია მისამართი: გოთუას 3, თბილისი 0160. ოფისის ტელეფონი:+ 995 32 2 370702
საკონტაქტო პირი ელ-ფოსტა: info@phage.ge
წევრია 2022
დამატებითი ინფორმაციისთვის
ეს ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის (EU) და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს ბიოფარმაცევტული კლასტერს და არ ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის შეხედულებებს.